Kontakt

Polskie Towarzystwo
Elektrociepłowni Zawodowych

ul. Nowogrodzka 11
00-513 Warszawa

NIP: 526-10-01-892

Kontakt:
tel. +48 22 529 05 00
e-mail: sekretariat@ptez.com.pl

Księgowość: 
tel. +48 22 529 05 02
e-mail: j.ochlik@ptez.com.pl
 

Mapa niedostępna