Aktualności

Zakończenie prac parlamentarnych nad ustawą wprowadzającą mechanizm ograniczenia podwyżek cen ciepła dla odbiorców końcowych. Komentarz PTEZ
10 | 02 | 2023

8 lutego zakończyły się prace parlamentarne nad ustawą o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw oraz niektórych innych ustaw, której wprowadzenie spowoduje, że od 1 marca 2023 r. maksymalna cena dostawy ciepła dla odbiorców końcowych nie będzie mogła wzrosnąć powyżej 40% względem cen i stawek opłat za ciepło stosowanych w dniu 30 września 2022 r., obliczonych indywidualnie dla każdej grupy taryfowej w ramach systemu ciepłowniczego przez Prezesa URE. Różnica pomiędzy tą ceną dostawy ciepła a ceną ciepła wynikającą z taryfy zostanie pokryta z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19. Nowelizacja ustawy jednocześnie modyfikuje w tym zakresie mechanizm rekompensat za ciepło, który funkcjonował od 1 października 2022 r.

 Uchwalenie ustawy wprowadzającej mechanizm ograniczenia podwyżek cen ciepła jest bardzo dobrą informacją dla odbiorców końcowych w kontekście zmiany otoczenia makroekonomicznego, spowodowanej aktualną sytuacją geopolityczną, która wpływa na wzrost kosztów wytwarzania nie tylko energii elektrycznej, ale i ciepła – komentuje Dorota Jeziorowska, Dyrektor Polskiego Towarzystwa Elektrociepłowni Zawodowych. – Istotne są również zaprojektowane zmiany w samym mechanizmie i jego rozliczeniu, które ułatwią przedsiębiorstwom energetycznym realizację procesów związanych z rozliczaniem tzw. wyrównań. Bardzo cieszymy się także z wprowadzonej zmiany wydłużającej możliwość stosowania art. 61 ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw oraz niektórych innych ustaw. Z pewnością wpłynie to pozytywnie na zapewnienie bezpieczeństwo dostaw ciepła do odbiorców – dodaje. Ustawa zostanie teraz skierowana do podpisu Prezydenta RP. 

 

Wstecz