Aktualności

Jaka będzie rola biogazu w ciepłownictwie?
31 | 05 | 2021
W procesie transformacji energetycznej branży ciepłowniczej istotne znaczenie odgrywać będzie wykorzystanie paliw alternatywnych, które będą mogły skutecznie zastąpić węgiel kamienny i brunatny czy też zazielenić gaz ziemny w procesach wytwarzania. Jednym z rozwiązań wskazywanych przez czołow ...
Więcej
Transformacja energetyczna na Dolnym Śląsku
19 | 05 | 2021
Zespół Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA zrobił kolejny krok w kierunku budowy Nowej EC Czechnica w Siechnicach. W kwietniu spółka uzyskała wszystkie wymagane zgody korporacyjne, pozwalające na podpisanie umowy z wykonawcą inwestycji. O wyzwaniach stojących przed firmą, kluczow ...
Więcej