Aktualności

Gaz ziemny ze wsparciem Brukseli – przejściowe paliwo transformacji
29 | 03 | 2021
Od miesięcy trwały rozmowy z Komisją Europejską w sprawie możliwości finansowania inwestycji w sektorze elektroenergetycznym ze środków Krajowego Planu Odbudowy, będącego częścią unijnego planu wsparcia europejskich gospodarek. Dzięki staraniom przedstawicieli administracji rządowej, przedsię ...
Więcej
Znamy wyniki naboru na premię kogeneracyjną indywidualną
26 | 03 | 2021
Urząd Regulacji Energetyki opublikował wyniki ogłoszonego w grudniu 2020 r. naboru na premię kogeneracyjną indywidualną dla nowych jednostek kogeneracji powyżej 50 MW. Wsparcie w łącznej wysokości 936 mln zł trafi do PGE Energia Ciepła i jej spółki zależnej - Zespołu Elektrociepłowni Wro ...
Więcej
Jak zmieni się ciepłownictwo w Polsce? Rozmowa z prezesem PGE Energia Ciepła – Przemysławem Kołodziejakiem
23 | 03 | 2021
Branżę ciepłowniczą czeka w najbliższych latach szereg istotnych zmian, które wpłyną bezpośrednio na funkcjonowanie przedsiębiorstw, jak i krajowej gospodarki. To, jak dziś wygląda produkcja energii elektrycznej i ciepła w Polsce ulegnie rewolucyjnym przeobrażeniom, które uczynią ten s ...
Więcej
Czas na gospodarkę o obiegu zamkniętym
16 | 03 | 2021
Zdaniem analityków i ekspertów najbliższe lata po pandemii koronawirusa mogą być rewolucyjne dla myślenia o gospodarce i perspektywach rozwoju kluczowych sektorów i branż. W swoich prognozach wskazują, że wzrośnie znaczenie aktywności przedsiębiorstw w obszarze troski o środowis ...
Więcej
PGE GiEK odpowiedzialnie przejdzie przez proces transformacji
08 | 03 | 2021
Transformacja energetyki konwencjonalnej stała się faktem. Strategia Europejskiego Zielonego Ładu obliguje sektor elektroenergetyczny, oparty na węglu, do wprowadzania znaczących zmian i realizacji projektów zeroemisyjnych. Proces transformacji rozpoczął się również w spółce PGE ...
Więcej
Nowe inwestycje w kogenerację tematem kolejnej "Kawy z Kogeneracją"
01 | 03 | 2021
Dla branży ciepłowniczej początek bieżącego roku wiązał się m.in. z przyjęciem przez Radę Ministrów strategii Polityki Energetycznej Polski do 2040 r. Ten temat był jednym z zagadnień poruszonych podczas kolejnego spotkania z cyklu „Kawa z Kogeneracją”, organizowanego z inicj ...
Więcej