Aktualności

Rozwój sieci i systemów ciepłowniczych jednym z kluczowych wyzwań przyszłości
22 | 01 | 2021
W kontekście możliwości osiągnięcia unijnych celów redukcji emisji i uzyskania neutralności klimatycznej, obok inwestycji w produkcję i wytwarzanie energii i ciepła, równie ważnym pozostaje rozwijanie sieci ciepłowniczych. Ma to szczególnie istotne znaczenie w obszarach zurbaniz ...
Więcej
Komentarz PTEZ dotyczący wyników grudniowej aukcji na premię kogeneracyjną
15 | 01 | 2021
W dniach 10-14 grudnia 2020 r. odbyła się trzecia już aukcja na premię kogeneracyjną w ramach mechanizmu wsparcia energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji wprowadzonego ustawą z dnia 14 grudnia 2018 r. o promowaniu energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji (Dz.U. z 2020 r. poz. ...
Więcej
Gaz fundamentem transformacji energetycznej
14 | 01 | 2021
Kolejne spotkanie z cyklu „Kawa z Kogeneracją” za nami. Na progu nowego roku zaprosiliśmy dziennikarzy do rozmowy o perspektywach rozwoju sektora elektroenergetycznego i wyzwaniach stojących przed branżą ciepłowniczą. Gościem specjalnym spotkania był prezes PGNiG TERMIKA – Paw ...
Więcej