Aktualności

Skutek uboczny koronawirusa - spadek emisji CO2. Czy wystarczy, by Polska sprostała nowemu Prawu Klimatycznemu?
27 | 04 | 2020
Co łączy Polskę i Chiny? Wyzwania zdrowotne! I nie chodzi jedynie o koronawirusa, ale o wyzwania związane z chorobami spowodowanymi nadmiernymi emisjami CO2. Paradoksalnie obecnie jedno zagrożenie redukuje drugie, na co wskazują dane agencji Bloomberg. Jednak nawet gdyby koronawirus spowodował w Pol ...
Więcej
Branża ciepłownicza również walczy z koronawirusem
17 | 04 | 2020
W obliczu kryzysu wywołanego pandemią koronawirusa kluczowe znaczenie dla państwa i obywateli ma nie tylko sprawnie działający system opieki zdrowotnej. Niemniej istotne jest prawidłowe funkcjonowanie infrastruktury krytycznej, w tym przedsiębiorstw branży elektroenergetycznej i ciepłowniczej. Po ...
Więcej
Trzech nowych członków dołącza do PTEZ
14 | 04 | 2020
W obliczu dynamicznej sytuacji w sektorze elektroenergetycznym współpraca przedsiębiorstw ma olbrzymie znaczenie dla dalszego rozwoju i stabilnego funkcjonowania całej branży. Dlatego też z roku na roku rośnie rola organizacji, zrzeszających przedstawicieli energetyki i ciepłownictwa. W ostat ...
Więcej